English  |  Contact  |  Search:  

Stichting KiKa

CFocus steunt de Stichting KiKa – Kinderen Kankervrij

Al vanaf 2002 zet Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij) zich in om geld in te zamelen voor onderzoek in de strijd tegen kinderkanker. Dat geld is bedoeld voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Meer specifiek streeft KiKa naar:

  1. Verhoging van de genezingskans, van rond de 75% nu tot 95% in 2025.
  2. Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk).
  3. Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).

KiKa steunt alle 7 academische kindercentra in Nederland. Deze centra hebben hun onderzoeksactiviteiten gebundeld en op elkaar afgestemd. Dit is de beste garantie dat geld dat u aan KiKa geeft optimaal, efficiënt en effectief wordt ingezet.

Meer weten over KiKa? Kijk op  www.kika.nl

of

download de brochure voor meer informatie.