English  |  Contact  |  Search:  

Over de 'C'...

CFocus is gericht op kennis met betrekking tot explosieveiligheid.
Het gaat hier altijd om de conformiteit met de geldende regelgeving,
de van toepassing zijnde normen, 'good practice', logisch verstand
en elke andere vorm van verantwoordelijk omgaan met risico’s.
In alles wat we doen toetsen we aan de C van Conformiteit.

CFocus zet een punt achter elke mogelijke conformiteitsdiscussie.....