English  |  Contact  |  Search:  

Niet-elektrisch

Beoordeling niet-elektrische apparatuur
Voor niet-elektrische apparatuur in de ATEX omgevingen geldt dat deze moet voldoen aan  ATEX 114.
Is de apparatuur van vóór 30 juni 2003, dan dient er beoordeeld te worden op basis van een ontstekingsanalyse en risicobeoordeling volgens de EN13463 serie normen.

In nauwe samenwerking met haar partners kan CFocus u verder adviseren over  ATEX inspecties, of de beoordeling van uw niet-elektrische apparatuur.