English  |  Contact  |  Search:  

Elektrisch

ATEX Inspectie van elektrische installaties
Het is verplicht om elektrische installaties periodiek te laten inspecteren conform de NEN3140.
Is een dergelijke installatie geplaatst in een ATEX omgeving, dan dient deze inspectie tevens
conform de ATEX 153 uitgevoerd te worden. Betreft het nieuwe explosieveilige installaties,
dan  moeten deze worden onderworpen aan een initiële gedetailleerde ATEX inspectie
volgens NEN-EN-IEC60079-17.

Op basis van deze inspectie wordt vastgesteld of alle apparatuur juist gekozen is voor de geldende zonering.
Ook het uitvoeren van metingen, bijvoorbeeld isolatieweerstand, is onderdeel van de inspectie.
Afhankelijk van de beschermingswijze wordt er tevens gelet op de volgende aspecten:
- ATEX markeringen
- temperatuurklasse
- apparaat categorie
- wartelkeuze
- kabelkeuze
- gasgroep
- beveiligingen
- afdichtingen
- calculaties

Om te borgen dat de ATEX apparatuur voldoende wordt onderhouden, worden er ATEX inspecties gepland en uitgevoerd.

In nauwe samenwerking met haar partners kan CFocus u verder adviseren over de ATEX inspecties, of zelfs uitvoeren.